Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ (ΚΑΡΠΑ) ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ

Ένα θύμα θεωρείται βρέφος στην ηλικία μεταξύ 0 έως 1 ετών.
Παρά το γεγονός ότι μας καταβάλλουν πολλά συναισθήματα στη θέα ενός βρέφους που κινδυνεύει,
θα πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας προκειμένου να το βοηθήσουμε...

Εφόσον το βρέφος δεν αντιδράει σε ερεθίσματα το τοποθετούμε σε μια σκληρή και ψηλή επιφάνεια (πχ τραπέζι) για να διαπιστώσουμε πραγματικά πλέον την απώλεια αναπνοής.

1. Εκτείνω ελαφρά την κεφαλή του βρέφους και τοποθετώ το αφτί μου κοντά στο στόμα του.
2. ΒΛΕΠΩ το θώρακα εάν ανεβοκατεβαίνει.
3. ΑΚΟΥΩ την ανάσα στο αφτί μου.
4.ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ το χνότο στο μάγουλο.

Εφόσον δεν συντρέχουν τα παραπάνω κριτήρια, τότε:

Υπερεκτείνω την κεφαλή του βρέφους και περικλείοντας τη μύτη και το στόμα του γύρω από τα χείλη μου εκπνέω πολύ απαλά 5 φορές, χορηγώντας του οξυγόνου από την εκπνοή μου.

Σε περίπτωση που δεν αντιδράσει προχωρώ σε Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση βρέφους, τοποθετώντας τα δυο μου δάκτυλα μεταξύ των δύο θηλών συμπιέζοντας το θώρακά του 30 φορές.
Στη συνέχεια, με την ίδια τεχνική των 5 πρώτων αναπνοών δίνω 2 εμφυσήσεις.

Επαναλαμβάνω τον κύκλο 30 / 2 μέχρι το βρέφος να ανανήψει ή να καταφθάσει η εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.


Εκπαιδευτείτε στις πρώτες βοήθειες για παιδιά και μάθετε όλα όσα χρειάζεται ώστε να σώσετε τη ζωή ενός παιδιού...

Rescue Training InternationalΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ (ΚΑΡΠΑ) ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ

Η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση είναι μια τεχνική η οποία συνίσταται στις θωρακικές συμπιέσεις και τις διασωστικές αναπνοές. Με τις διασωστικές αναπνοές χορηγούμε οξυγόνο στο θύμα ενώ με τις θωρακικές συμπιέσεις αναγκάζουμε το μυοκάρδιο να συσταλεί ώστε να αποσταλεί αίμα στον εγκέφαλο του θύματος.

Για να εφαρμόσω την τεχνική της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης, θα πρέπει να σιγουρευτώ ότι το θύμα ΔΕΝ έχει αναπνοή. Για να κάνουμε τη διαπίστωση θα πρέπει να γονατίσουμε στο πλάι του θύματος και μέσω του τρίπτυχου ΒΛΕΠΩ (το θώρακα του θύματος να ανεβοκατεβαίνει) ΑΚΟΥΩ (την ανάσα του θύματος στο αφτί μου) και ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ (το χνότο του θύματος στο μάγουλό μου) σιγουρευόμαστε για την ύπαρξη ή μη αναπνοής.

Αφού σιγουρευτούμε ότι το θύμα ΔΕΝ αναπνέει, τότε τοποθετώ τις παλάμες μου στο θώρακα του θύματος ανάμεσα από τις δύο θηλές και συμπιέζω το θώρακά του 30 φορές. Στη συνέχεια ΥΠΕΡεκτείνω την κεφαλή του θύματος και αφού έχω σφραγίσει τα χείλη μου στα χείλη του θύματος εκπνέω με κανονική ένταση 2 φορές.

Επαναλαμβάνω την ίδια διαδικασία για όσο χρόνο χρειαστεί ώσπου να καταφθάσει η εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Μη προσπαθείσετε να εφαρμόσετε την τεχνική της ΚΑΡΠΑ σε θύμα που αναπνέει. Θα δημιουργήσετε μεγάλο και ίσως μη αναστρέψιμο πρόβλημα.Επίσης μη θεωρήσετε ότι διαβάζοντας όλα τα παραπάνω, εκπαιδευτήκατε. Παρακολουθήστε ένα πιστοποιημένο σεμινάριο πρώτων βοηθειών και αποκτήστε την αναγνωρισμένη πιστοποίηση και γνώση ώστε να είσαστε νομικά και αστικά προστατευμένοι για τις κινήσεις που πρόκειται να κάνετε.     


Rescue Training International
www.rescuetraining.gr